2 kết quả được tìm thấy

006-ĐA/TU

Đề án tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

006-ĐA/TU

Đề án tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm