10 kết quả được tìm thấy

Công điện số 08/CĐ-UBND

Chỉ đạo phòng, chống ngập úng ảnh hưởng do mưa lớn trên địa bàn tỉnh để bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân

Ban hành: 20/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 07/CĐ-UBND

Tập trung chỉ đạo phòng chống nắng nóng bệnh lùn sọc đen bảo vệ sản xuất vụ Mùa năm 2018

Ban hành: 05/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 06/CĐ-UBND

Tăng cường các biện pháp xử lý tái chấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 01/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công điện số 05/CĐ-UBND

Giải quyết tình trạng công dân tập trung tại các cơ quan Trung ương tại Hà Nội trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội

Ban hành: 31/05/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công điện số 04/CĐ-UBND

Công điện về việc tập trung kiểm tra, rà soát, khắc phục các công trình vệ sinh xuống cấp của các trường học trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 23/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 03/CĐ-UBND

Tập trung chỉ đạo phòng, trừ bệnh lùn sọc đen, bệnh đạo ôn và các đối tượng sâu bệnh khác, bảo vệ lúa vụ Xuân năm 2018

Ban hành: 12/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 02/CĐ-UBND

Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ban hành: 22/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 08/CĐ-UBND

Về việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 và Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 17/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Ban hành: 08/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 06/CĐ-UBND

Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Thái Bình

Ban hành: 04/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 05/CĐ-UBND

Tập trung chỉ đạo phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen, bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2017

Ban hành: 03/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: