10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 09/KH-UBND

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2019

Ban hành: 16/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 07/KH-UBND

Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2020

Ban hành: 09/01/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 04/KH-UBND

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Ban hành: 05/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 06/KH-UBND

Ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có khả năng xâm nhiễm vào Thái Bình

Ban hành: 05/01/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 04/KH-UBND

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Ban hành: 05/01/2019

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Kế hoạch số 02/KH-UBND

Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2019

Ban hành: 04/01/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 03/KH-UBND

Phòng , chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2019

Ban hành: 04/01/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 105/KH-UBND

Triển khai Đề án tuyên truyền và phát triển bền vững biển, đảo VN giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 31/12/2018

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Kế hoạch số 203/KH-BCĐ

Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019

Ban hành: 31/12/2018

Lãnh đạo ký: PTB Thường Trực: PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 102/KH-UBND

Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III, từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên tiểu học công lập tỉnh Thái Bình năm 2018

Ban hành: 28/12/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file: