6 kết quả được tìm thấy

Hướng dẫn số 02/HD-UBND

Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016

Ban hành: 06/10/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

08/KH-UBND

Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Thái Bình năm 2015.

Ban hành: 13/02/2015

Lãnh đạo ký:

Tải file:

03/HD-UBND

Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 10/10/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

03/HD-UBND

Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 10/10/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

02/HD-SLĐTBXH

Hướng dẫn về việc thăm, tặng quà đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ

Ban hành: 24/01/2013

Lãnh đạo ký: PGĐ Bùi Công Nhan

Tải file:

08/HD-UBND

V/v:Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2012.

Ban hành: 28/09/2012

Lãnh đạo ký:

Tải file: