3 kết quả được tìm thấy

Phương án số 52/PA-TBCHCN

Phương án Cứu hộ, cứu nạn phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015

Ban hành: 19/05/2015

Lãnh đạo ký: Trưởng tiểu ban: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

67/PA-TBCHCN

Phương án cứu hộ, cứu nạn phục vụ phòng chống lụt, bão năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 29/05/2014

Lãnh đạo ký: Trưởng tiểu ban: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

67/PA-TBCHCN

Phương án cứu hộ, cứu nạn phục vụ phòng chống lụt, bão năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 29/05/2014

Lãnh đạo ký: Trưởng tiểu ban: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file: