1 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 61/TB-VP

Thông báo số 61/TB-VP về ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo cuộc họp ngày 25/12/2015 của Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình.

Ban hành: 28/12/2015

Lãnh đạo ký: Phó CVP: Nguyễn Tuấn

Tải file: