3 kết quả được tìm thấy

1104-CV/BTGTU

Về việc hát Quốc ca trong lễ chào cờ, lễ kỷ niệm. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 17/01/2014

Lãnh đạo ký: PTB: Vũ Văn Thanh

Tải file:

1104-CV/BTGTU

Về việc hát Quốc ca trong lễ chào cờ, lễ kỷ niệm. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 17/01/2014

Lãnh đạo ký: PTB: Vũ Văn Thanh

Tải file:

44-KH/BTGTU

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác"

Ban hành: 25/01/2013

Lãnh đạo ký: TB Đàm Văn Vượng

Tải file: