1 kết quả được tìm thấy

24-CV/BTGĐU

V/v tuyên truyền kỷ niệm 123 năm thành lập tỉnh Thái Bình 1890-2013.

Ban hành: 14/01/2013

Lãnh đạo ký: Trưởng ban: Bùi Tiến Lực

Tải file: