3 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 31/KH-SLĐTBXH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ.

Ban hành: 14/06/2016

Lãnh đạo ký: Giám đốc Nguyễn Văn Bái

Tải file:

02/HD-SLĐTBXH

Hướng dẫn về việc thăm, tặng quà đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ

Ban hành: 24/01/2013

Lãnh đạo ký: PGĐ Bùi Công Nhan

Tải file:

03/KH-SLĐTBXH

Kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

Ban hành: 23/01/2013

Lãnh đạo ký: GĐ Nguyễn Văn Điều

Tải file: