3 kết quả được tìm thấy

70/KH-UBND

Kế hoạch mở đợt cao điểm thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và NĐ số 36/2009/NĐ-CP trong những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp ngọ -2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Ban hành: 21/11/2013

Lãnh đạo ký: TB: Phạm Văn Ca

Tải file:

70/KH-UBND

Kế hoạch mở đợt cao điểm thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và NĐ số 36/2009/NĐ-CP trong những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp ngọ -2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Ban hành: 21/11/2013

Lãnh đạo ký: TB: Phạm Văn Ca

Tải file:

9/CV-BCĐ

Tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP và hướng dẫn khen thưởng. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Ban hành: 13/03/2013

Lãnh đạo ký: TB: Phạm Văn Ca

Tải file: