3 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 119/KH-BCĐ

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2016

Ban hành: 01/09/2016

Lãnh đạo ký: PTB Thường Trực: PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

22/KH-BCĐ

Kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Tết Trung thu năm 2013. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Ban hành: 28/08/2013

Lãnh đạo ký: PTB: Phạm Văn Dịu

Tải file:

22/KH-BCĐ

Kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Tết Trung thu năm 2013. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Ban hành: 28/08/2013

Lãnh đạo ký: PTB: Phạm Văn Dịu

Tải file: