10 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 65/TB-UBND

Về kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 20-26/8/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 27/08/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 44/TB-VP

Phân công nghiệm vụ của lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

Ban hành: 14/08/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 41/TB-VP

Ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 27/7/2018

Ban hành: 31/07/2018

Lãnh đạo ký: Phó CVP: Phạm Ngọc Chính

Tải file:

Thông báo số 39/TB-VP

Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh về bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu phí Tân Đệ

Ban hành: 23/07/2018

Lãnh đạo ký: Phó CVP: Nguyễn Tuấn

Tải file:

Thông báo số 34/TB-VP

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phso Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 19/6/2018

Ban hành: 03/07/2018

Lãnh đạo ký: Phó CVP Phạm Ngọc Chính

Tải file:

Thông báo số 31/TB-VP

Ý kiến kết luận về công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại Trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình

Ban hành: 26/06/2018

Lãnh đạo ký: Phó CVP: Nguyễn Tuấn

Tải file:

Thông báo số 25/TB-VP

Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp mặt một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Bình ngày 15/5/2018

Ban hành: 16/05/2018

Lãnh đạo ký: Phó CVP: Nguyễn Tuấn

Tải file:

Thông báo số 22/TB-VP

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 3/5/2018

Ban hành: 07/05/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 18/TB-VP

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh, ngày 06/4/2018

Ban hành: 09/04/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 07/TB-VP

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 05/02/2018

Ban hành: 12/02/2018

Lãnh đạo ký: Phó CVP Phạm Ngọc Chính

Tải file: