2 kết quả được tìm thấy

23/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức giải báo chí tỉnh Thái Bình năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 19/05/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Cao Thị Hải

Tải file:

23/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức giải báo chí tỉnh Thái Bình năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 19/05/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Cao Thị Hải

Tải file: