10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 106/KH-BCĐ-CQTT

Kế hoạch triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người -30/7" năm 2018

Ban hành: 06/06/2018

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 128/KH-BCĐ

Về việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội

Ban hành: 28/06/2017

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 34/KH-UBND

Về việc tổ chức tháng hành động phòng chống ma túy

Ban hành: 24/05/2016

Lãnh đạo ký: PTB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 23/KH-BCĐ

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2017

Ban hành: 24/02/2016

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 25/KH-BCĐ

Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

Ban hành: 24/02/2016

Lãnh đạo ký: TB. Phó CTUBND tỉnh: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 24/KH-BCĐ

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017

Ban hành: 24/02/2016

Lãnh đạo ký: TB. Phó CTUBND tỉnh: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 53/BCĐ-CQTT

Kế hoạch tổ chức tháng hành động phòng, chống ma túy

Ban hành: 20/05/2015

Lãnh đạo ký: Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

05/BC-BCĐ

Báo cáo tổng kết công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 13/01/2015

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

31/KH-UBND

Kế hoạch xây dựng xã,phường,thị trấn an toàn về ma túy. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

31/KH-UBND

Kế hoạch xây dựng xã,phường,thị trấn an toàn về ma túy. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file: