2 kết quả được tìm thấy

106/KH-BCĐ1237

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 28/07/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Cao Thị Hải

Tải file:

106/KH-BCĐ1237

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 28/07/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Cao Thị Hải

Tải file: