4 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 195/KH-BCĐ

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12, Nghị định 36/2009/NĐ-CP năm 2016; triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Ban hành: 07/12/2016

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 3197/UBND-TH

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP, Nghị quyết số 64/NQ- CP ngày 22/7/2016 của Chính Phủ

Ban hành: 31/08/2016

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

178/UBND-BCĐ

Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 07/11/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Ca

Tải file:

178/UBND-BCĐ

Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 07/11/2014

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Ca

Tải file: