3 kết quả được tìm thấy

Công văn số 762/SNNPTNT-ĐĐ

Công văn số 762/SNNPTNT-ĐĐ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai và Kế hoạch Phòng chống thiên tai

Ban hành: 26/08/2015

Lãnh đạo ký: PGĐ Nguyễn Văn Chiến

Tải file:

28/BC-SNN&PTNT

Báo cáo kết quả sản xuất và công tác chỉ đạo điều hành tháng 02/2015. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 26/02/2015

Lãnh đạo ký: PGĐ Lê Văn Thăng

Tải file:

28/BC-SNN&PTNT

Báo cáo kết quả sản xuất và công tác chỉ đạo điều hành tháng 02/2015.

Ban hành: 26/02/2015

Lãnh đạo ký: PGĐ Lê Văn Thăng

Tải file: