2 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 20/QĐ-BTC

Về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 125 Ngày thành lập tỉnh

Ban hành: 12/03/2015

Lãnh đạo ký: TB: Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 19/KH-BTC

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình. ( 21/3/1890 - 21/3/2015)

Ban hành: 12/03/2015

Lãnh đạo ký: TB: Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: