1 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 22/KH-BCĐPCL

Kế hoạch hưởng ứng tháng hành động phòng chống Lao nhân ngày thế giới phòng chống lao 24/3/2015

Ban hành: 13/03/2015

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Cao Thị Hải

Tải file: