1 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 47/QĐ-BCĐ

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ban hành: 14/05/2015

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Cao Thị Hải

Tải file: