1 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 2400/KH-HĐNVQS

Kế hoạch số 2400/KH-HĐNVQS về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016

Ban hành: 29/10/2015

Lãnh đạo ký: Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh: Đại tá Đào Tuấn Anh

Tải file: