1 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 111/QĐ-TBCHCN

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Cứu hộ, cứu nạn và lãnh đạo một số sở , ngành tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2016

Ban hành: 19/08/2016

Lãnh đạo ký: TB: Phạm Văn Ca

Tải file: