5 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 3194/QĐ-UBND

Phê duyệt bổ sung hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản công nghệ cao của Công ty Giống thủy sản Hải Long trong vùng chuyển đổi xã Nam Cường, huyện Tiền Hải

Ban hành: 06/12/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Báo cáo số 22/BC-UBND

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018 tại tỉnh Thái Bình

Ban hành: 30/03/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 810/QĐ-UBND

Về việc thành lập BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thái Thụy, huyện Vũ Thư năm 2018

Ban hành: 29/03/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3148/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt sung khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích nông thôn mới thuộc các huyện: Kiến Xương, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư, Quỳnh Phụ và thành phố Thái bình

Ban hành: 03/11/2016

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 44/QĐ-TCT

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên tổ công tác kiển tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 14/09/2016

Lãnh đạo ký: Tổ trưởng: CVP UBND tỉnh: Lại Văn Hoàn

Tải file: