1 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 58/KH-BCĐ

Kế hoạch điều tra diện hộ, doanh thu để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 29/03/2017

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file: