• :
  • :
mic

Năm 2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (tháng 4/1991)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (tháng 4/1991)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Báo cáo chính trị - Văn kiện trung tâm của Đại hội

Báo cáo chính trị - Văn kiện trung tâm của Đại hội

Để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thành công, một trong những nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy coi trọng là xây dựng, bảo đảm chất lượng dự thảo Báo cáo chính trị nhằm đánh giá đúng những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chỉ rõ những hạn ...
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (tháng 11/1979)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (tháng 11/1979)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

9 tháng đầu năm 2020 toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho trên 24 nghìn lao động

9 tháng đầu năm 2020 đã cấp giấy phép lao động cho 61 lao động là người nước ngoài đến làm việc tại các doanh nghiệp ở tỉnh; số lao động được tuyển sinh đào tạo nghề là  221.115 người (đạt 63% kế hoạch năm, bằng 85,6% so với cùng kỳ năm 2019). Duy trì công tác khám sức khỏe định kỳ cho 10 cơ quan, ...
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (tháng 4/1977)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (tháng 4/1977)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (tháng 7/1975)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (tháng 7/1975)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (tháng 5/1971)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (tháng 5/1971)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII (tháng 3/1969)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII (tháng 3/1969)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (tháng 7/1963)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (tháng 7/1963)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V (tháng 2/1961)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V (tháng 2/1961)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV (tháng 7/1949)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV (tháng 7/1949)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III (tháng 2/1948)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III (tháng 2/1948)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đông Hưng tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Đông Hưng tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Sáng ngày 8/9, UBND huyện Đông Hưng phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho 100 chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý và 38 cán bộ địa chính các xã, thị trấn.
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo lựa chọn và bảo quản bánh Trung thu

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo lựa chọn và bảo quản bánh Trung thu

Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu thực phẩm trong dịp này như: nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, sữa chế biến, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột… nhất là bánh Trung thu (bánh nướng, bánh dẻo) của người dân đang tăng cao, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã khuyến cáo lựa chọn và bảo quản bánh Trung ...
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ phong trào đến thực tiễn

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ phong trào đến thực tiễn

Sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Phong trào đã góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường sạch, đẹp, an toàn, nâng ...
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II (tháng 7/1947)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II (tháng 7/1947)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 899
Hôm qua : 13.961
Bài viết được quan tâm