• :
  • :

Năm 2020

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Sáng ngày 12/10, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận tình hình thực hiện các nội dung công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; một số nội dung công tác cán bộ.
Hội nghị đánh giá tiến độ công tác tuyên truyền khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025

Hội nghị đánh giá tiến độ công tác tuyên truyền khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025

Chiều ngày 8/10, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ công tác tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (tháng 9/2015)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (tháng 9/2015)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đẩy mạnh tuyên truyền trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh

Chỉ còn ít tuần nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Mọi công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đều được triển khai với tinh thần khẩn trương, tích cực, trong đó có công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (tháng 10/2010)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (tháng 10/2010)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (tháng 12/2005)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (tháng 12/2005)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (tháng 1/2001)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (tháng 1/2001)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (tháng 4/1996)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (tháng 4/1996)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (tháng 1/1983)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (tháng 1/1983)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (tháng 10/1986)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (tháng 10/1986)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hướng dẫn hoạt động báo chí tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Hướng dẫn hoạt động báo chí tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 23/9/2020, Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX ban hành Hướng dẫn số 09-HD/TBTTKT Hướng dẫn hoạt động báo chí tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (tháng 4/1991)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (tháng 4/1991)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Báo cáo chính trị - Văn kiện trung tâm của Đại hội

Báo cáo chính trị - Văn kiện trung tâm của Đại hội

Để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thành công, một trong những nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy coi trọng là xây dựng, bảo đảm chất lượng dự thảo Báo cáo chính trị nhằm đánh giá đúng những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chỉ rõ những hạn ...
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (tháng 11/1979)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (tháng 11/1979)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (tháng 4/1977)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (tháng 4/1977)

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.283
Hôm qua : 8.933
Bài viết được quan tâm