• :
  • :
mic

Năm 2020

Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang thành phố và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết ...
Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Sáng ngày 8/4, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về việc triển khai thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Chiều ngày 3/3, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ...
Tiền Hải tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp

Tiền Hải tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 187-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đều được cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Tiền Hải tích cực triển khai ...
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19.308
Hôm qua : 18.487
Bài viết được quan tâm