• :
  • :

Năm 2022

Giai đoạn 2017-2021, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 47.628 tỷ đồng

Giai đoạn 2017-2021, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 47.628 tỷ đồng

Theo Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, công tác thu ngân sách nhà nước tăng dần qua các năm, tỷ lệ huy động vào ngân sách trên GRDP duy trì ở mức khá. Giai đoạn 2017-2021, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 47.628 tỷ đồng, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt 11,6% GRDP; trong đó thu nội địa ...
Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 4 tháng đầu năm tăng 65,5% so với cùng kỳ năm trước

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 4 tháng đầu năm tăng 65,5% so với cùng kỳ năm trước

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 4 tháng đầu năm đạt 10.580 tỷ đồng, đạt 58,8% so với dự toán, tăng 65,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa ước đạt 3.326 tỷ đồng, tăng 63,9%; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 1.060 tỷ đồng, tăng 176,5%; trợ ...
Tháng 01/2022 tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp

Tháng 01/2022 tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính tháng 01/2022 đạt 1.453 tỷ đồng, đạt 8,1% so với dự toán, giảm 37,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa ước đạt 552 tỷ đồng, giảm 21,4%; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 130 tỷ đồng, giảm 7%; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt 770 tỷ đồng, giảm ...

Năm 2021

Thu Ngân sách nhà nước năm 2022  tăng 20% so với dự toán năm 2021

Thu Ngân sách nhà nước năm 2022 tăng 20% so với dự toán năm 2021

Năm 2022, thu Ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Thái Bình được Bộ Tài chính giao là 8.831 tỷ đồng, tăng 20% với số tăng tuyệt đối 1.471,1 tỷ đồng so với dự toán năm 2021, trong đó: thu nội địa 7.231 tỷ đồng, tăng 16% số tuyệt đối tăng 972 tỷ đồng so với dự toán năm 2021; thu thuế xuất ...
Năm 2021 tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 137,4% dự toán

Năm 2021 tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 137,4% dự toán

Năm 2021 công tác quản lý tài chính, thu chi ngân sách nhà nước được tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh; tập trung rà soát những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời; khích lệ và động ...
Vũ Thư: Thu ngân sách ước thực hiện 342 tỷ đồng

Vũ Thư: Thu ngân sách ước thực hiện 342 tỷ đồng

9 tháng đầu năm 2021, Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp thu ngân sách; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát kê khai thuế, xử lý nợ đọng thuế.

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 955
Hôm qua : 8.779
Bài viết được quan tâm