• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Phấn đấu tiếp tục thu nội địa đạt trên 10.000 tỷ đồng trong năm 2022

Đây là một trong các chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh tại  cuộc họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước ngày 12/01/2022 vừa được Văn phòng UBND tỉnh ban hành tại Thông báo số 07/TB-VP.

Đây là một trong các chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh tại  cuộc họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước ngày 12/01/2022 vừa được Văn phòng UBND tỉnh ban hành tại Thông báo số 07/TB-VP.

Cụ thể, sau khi nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh kết luận như sau:

Năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề do dịch, bệnh Covid-19, song được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành đặc biệt là các ngành trong khối tài chính, cơ quan trực tiếp thu, Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kết quả cụ thể: chỉ tiêu thu thu nội địa đạt 10.525 tỷ đồng, tăng 54,6% dự toán giao, số tuyệt đối tăng trên 3.715 tỷ đồng, là số thu cao nhất từ trước đến nay; số thu từ tiền đất đạt trên 3.600 tỷ đồng; thu thuế ngoài quốc doanh lần đầu tiên đạt và vượt ở mức cao. Tuy nhiên, công tác thu năm 2021 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế Cục Thuế tỉnh đã chỉ rõ trong báo cáo, các cơ quan đơn vị cần sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh giao dự toán thu nội địa là 8.454 tỷ đồng, trong đó số thu từ thuế, phí gần 6.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội; để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh yêu cầu cấp, các ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thực hiện rà soát lại các nhiệm vụ thu năm 2022, xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ngày tháng đầu năm, có giải pháp thu cho từng lĩnh vực, khu vực, từng doanh nghiệp, từng địa bàn, hộ sản xuất kinh doanh, nợ đọng thuế của từng doanh nghiệp… để thực hiện đồng bộ các biện pháp thu, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn, thu nội địa, thu từ thuế phí vượt dự toán được giao và phấn đấu tiếp tục thu nội địa đạt trên 10.000 tỷ đồng trong năm 2022. Đồng thời, chủ động nghiên cứu các cơ chế, chính sách mới, đặc biệt là gói hỗ trợ của Chính phủ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng thu cho ngân sách.

Ngành thuế xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế đảm bảo công bằng, bình đẳng nghĩa vụ của người nộp thuế; tích cực đôn đốc các khoản thuế phát sinh thu kịp thời vào NSNN; Thực hiện rà soát các doanh nghiệp còn nợ đọng thuế... Triển khai các giải pháp thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, đối với các doanh nghiệp phấn đấu giảm tỷ lệ nợ thuế bảo đảm theo đúng quy định. Phối hợp với cơ quan Công an có giải pháp thu nợ thuế đối với các doanh nghiệp nợ lưu cữu, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới, sáng tạo cách thức tuyên truyền về các chính sách thuế, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp, người dân về nghĩa vụ với NSNN; đẩy mạnh hiện đại công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo kỷ luật kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ thuế các cấp trong thực thi công vụ; phân công cụ thể trách nhiệm cho từng lãnh đạo ngành, các phòng, ban, chi cục, cán bộ phụ trách từng địa bàn, từng đối tượng.

Ngoài ra, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và cá nhân các thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực chủ động phối hợp với ngành thuế để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước.


Tác giả: Quỳnh Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2021

Năm 2019

Năm 2018

Năm 2017

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 734
Hôm qua : 17.737
Bài viết được quan tâm