• :
  • :
mic

Năm 2019

Tháng 5/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.820 lao động

Tháng 5/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.820 lao động

Tháng 5/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 3.820 người, tăng 18,8% so với cùng kỳ tháng trước. Trong đó giải quyết việc làm ở địa phương 2.640 người, lao động đi làm việc tại tỉnh ngoài 630 người và 550 người lao động đi xuất khẩu nước ngoài.
Quý 1/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 6.500 lao động

Quý 1/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 6.500 lao động

Nhìn chung trong Quý I/2019, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt các chủ trương, cơ chế, chính sách đối với các nhóm đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018

Công tác đào tạo nghề tháng 8/2018

Công tác đào tạo nghề tháng 8/2018

Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), tháng 8/2018, toàn tỉnh đã đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.800 người. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 3.00 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 500 người và xuất khẩu lao động 300 người.
Trung tâm Khuyến nông Thái Bình  nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong 4 năm (từ 2013 – 2017), Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình đã tổ chức được 152 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn cho 5.288 người. Trong đó đối tượng chính sách và hộ nghèo 254 người chiếm tỷ ...
Tháng 7/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.890 người

Tháng 7/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.890 người

Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 7/2018, toàn tỉnh đã đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.890 người. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 3.005 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 830 người và xuất khẩu lao động 435 người.
Tháng 5/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.720 lao động

Tháng 5/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.720 lao động

Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 5/2018, các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.720 người, tăng 520 người so với tháng trước. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 2.350 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 830 người và xuất khẩu ...
Tháng 4/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.200 lao động

Tháng 4/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.200 lao động

Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 4/2018, các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.200 người. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 2.500 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 480 người và xuất khẩu lao động 220 người.

Năm 2017

Toàn tỉnh tạo mới việc làm 33.000 lao động trong năm 2017

Toàn tỉnh tạo mới việc làm 33.000 lao động trong năm 2017

Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và xã hội, đến hết 10/2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 30.990 người (đạt 94% kế hoạch năm, bằng 104,5% so với cùng kỳ năm 2016. Dự kiến hết năm 2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 33.000 người (đạt 100% kế hoạch năm).
Tháng 11/2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 940 lao động

Tháng 11/2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 940 lao động

Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 11/2017, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 940 người. Trong đó, việc làm tại địa 530 người, cung ứng đi làm việc tại tỉnh ngoài 360 người và xuất khẩu lao động cho 50 người.
Tháng 10/2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 2.660 lao động

Tháng 10/2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 2.660 lao động

Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 10/2017, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 2.660 người. Trong đó, việc làm tại địa phương 1.880 người, cung ứng đi làm việc tại tỉnh ngoài 700 người và xuất khẩu lao động cho 160 người.
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 

Vị trí địa lý

Diện tích: 1586.3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.516
Hôm qua : 5.004
Bài viết được quan tâm