• :
  • :
mic

Năm 2019

Kết quả thực hiện công tác phát triển dạy nghề tại Thái Bình giai đoạn 2011-2020

Kết quả thực hiện công tác phát triển dạy nghề tại Thái Bình giai đoạn 2011-2020

Những năm qua, công tác phát triển đào tạo, dạy nghề được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh xác định là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy công tác phát triển nghề đã được quan tâm, chú trọng, chất lượng đào tạo ...

Tháng 8/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.850 lao động

 Tháng 8/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 3.850 người, tăng 3,9% so với cùng kì tháng trước. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho khoảng 3.000 lao động, 500 lao động đi làm việc tại tỉnh ngoài và 350 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Hiệu quả thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Thái Bình

Sau 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng.

3.700 lao động được tạo việc làm mới trong tháng 7/2019

 Tháng 7/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 3.700 lao động.Trong đó giải quyết việc làm ở địa phương 2.700 người, lao động đi làm việc tại tỉnh ngoài 600 người và 400 người lao động đi xuất khẩu nước ngoài.
Tháng 5/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.820 lao động

Tháng 5/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.820 lao động

Tháng 5/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 3.820 người, tăng 18,8% so với cùng kỳ tháng trước. Trong đó giải quyết việc làm ở địa phương 2.640 người, lao động đi làm việc tại tỉnh ngoài 630 người và 550 người lao động đi xuất khẩu nước ngoài.
Quý 1/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 6.500 lao động

Quý 1/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 6.500 lao động

Nhìn chung trong Quý I/2019, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt các chủ trương, cơ chế, chính sách đối với các nhóm đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018

Công tác đào tạo nghề tháng 8/2018

Công tác đào tạo nghề tháng 8/2018

Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), tháng 8/2018, toàn tỉnh đã đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.800 người. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 3.00 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 500 người và xuất khẩu lao động 300 người.
Trung tâm Khuyến nông Thái Bình  nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong 4 năm (từ 2013 – 2017), Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình đã tổ chức được 152 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn cho 5.288 người. Trong đó đối tượng chính sách và hộ nghèo 254 người chiếm tỷ ...
Tháng 7/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.890 người

Tháng 7/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.890 người

Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 7/2018, toàn tỉnh đã đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.890 người. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 3.005 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 830 người và xuất khẩu lao động 435 người.
Tháng 5/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.720 lao động

Tháng 5/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.720 lao động

Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 5/2018, các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.720 người, tăng 520 người so với tháng trước. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 2.350 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 830 người và xuất khẩu ...
Tháng 4/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.200 lao động

Tháng 4/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.200 lao động

Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 4/2018, các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.200 người. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 2.500 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 480 người và xuất khẩu lao động 220 người.
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.534
Hôm qua : 7.778
Bài viết được quan tâm