• :
  • :
mic

Năm 2020

Đào tạo nghề - lời giải cho bài toán lao động, việc làm

Đào tạo nghề - lời giải cho bài toán lao động, việc làm

Thái Bình hiện có trên 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động, trong đó chủ yếu là lao động nông thôn. Vì vậy, nhu cầu giải quyết việc làm cho người lao động rất lớn. Những năm qua, các đề án, chương trình đào tạo nghề được triển khai tại nhiều địa phương trong tỉnh bước đầu mang lại hiệu quả, góp ...

9 tháng đầu năm 2020 toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho trên 24 nghìn lao động

9 tháng đầu năm 2020 đã cấp giấy phép lao động cho 61 lao động là người nước ngoài đến làm việc tại các doanh nghiệp ở tỉnh; số lao động được tuyển sinh đào tạo nghề là  221.115 người (đạt 63% kế hoạch năm, bằng 85,6% so với cùng kỳ năm 2019). Duy trì công tác khám sức khỏe định kỳ cho 10 cơ quan, ...

Toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.790 lao động

 Trong tháng 8/2020, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.790 lao động, trong đó việc làm tại địa phương khoảng 3.000 lao động, đi làm việc tại tỉnh ngoài khoảng 530 lao động và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài khoảng 260 lao động.

Tháng 7/2020, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.820 lao động

Tháng 7/2020, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.820 lao động. Trong đó tạo việc làm cho 2.590 lao động tại địa phương, 850 lao động đi làm việc tại tỉnh ngoài và 380 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Năm 2019

Năm 2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 33.500 người

 Năm 2019, toàn tỉnh có 33.500 người được tạo việc làm mới.Trong đó, giải quyết việc làm tại chỗ cho 24.870, lao động đi làm tỉnh ngoài cho 5.300 người, lao động đi xuất khẩu nước ngoài cho  3.330 người.

Rà soát, xác định rõ phạm vi, đối tượng đào tạo nhân lực có tay nghề cao

Đây là nội dung chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 10862/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ  về việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao".

Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Văn bản áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc NHCSXH; người lao động được vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp ...

Tháng 10/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 2.290 lao động

Tháng 10/2019, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 2.290 lao động.  Trong đó tạo việc làm tại địa phương cho khoảng 1.600 lao động, 480 lao động đi làm việc tại tỉnh ngoài và 210 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài khoảng 210 lao động.
Kết quả thực hiện công tác phát triển dạy nghề tại Thái Bình giai đoạn 2011-2020

Kết quả thực hiện công tác phát triển dạy nghề tại Thái Bình giai đoạn 2011-2020

Những năm qua, công tác phát triển đào tạo, dạy nghề được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh xác định là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy công tác phát triển nghề đã được quan tâm, chú trọng, chất lượng đào tạo ...

Tháng 8/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.850 lao động

 Tháng 8/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 3.850 người, tăng 3,9% so với cùng kì tháng trước. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho khoảng 3.000 lao động, 500 lao động đi làm việc tại tỉnh ngoài và 350 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Hiệu quả thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Thái Bình

Sau 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng.

3.700 lao động được tạo việc làm mới trong tháng 7/2019

 Tháng 7/2019, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 3.700 lao động.Trong đó giải quyết việc làm ở địa phương 2.700 người, lao động đi làm việc tại tỉnh ngoài 600 người và 400 người lao động đi xuất khẩu nước ngoài.
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13.310
Hôm qua : 22.396
Bài viết được quan tâm