• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

   Ngày 29/5/2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

 

         

            Theo đó, chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” dựa trên kết quả thực hiện 3 nội dung về chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện và hiệu quả.

            Chỉ tiêu chỉ đạo điều hành đánh giá kết quả thực hiện của công tác kiểm tra, giám sát, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo, bồi dưỡng công chức xã được phê duyệt; Số nghề đào tạo cho lao động nông thôn đã xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, được UBND cấp tỉnh phê duyệt; Số nghề đào tạo cho lao động nông thôn đã xây dựng định mức chi phí đào tạo, đơn giá đặt hàng, được UBND cấp tỉnh phê duyệt; Số lượng các văn bản của cấp tỉnh, các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, chỉ đạo về đào tạo nghề cho lao động nông thôn được ban hành; Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề của cấp tỉnh ban hành đang áp dụng riêng tại địa phương.

            Chỉ tiêu kết quả thực hiện đánh giá công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề cho lao động nông thôn; Số chương trình, giáo trình được cập nhật, chỉnh sửa hoặc xây dựng mới; Số giáo viên/người dạy nghề được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm/ kỹ năng dạy học; Tổng số lao động nông thôn được tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp; Tổng số cơ sở tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Số cán bộ, công chức xã được đào tạo bồi dưỡng; Tổng số kinh phí (triệu đồng) đã sử dụng; Số người được vay vốn hỗ trợ sản xuất sau học nghề.

            Chỉ tiêu hiệu quả đánh giá về tổng số lao động nông thôn có việc làm sau học nghề; Số hộ gia đình có người tham gia học nghề được thoát nghèo; Số hộ gia đình có người tham gia học nghề trở thành hộ có thu nhập khá.

            Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và thời gian báo cáo đối với cấp huyện, cấp xã trong tỉnh, thành phố; tổng hợp, báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 7 hàng năm (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 30 tháng 01 của năm sau liền kề (đối với báo cáo năm) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

            Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1582/QĐ-LĐTBXH ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành một số chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ng.Chanh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Năm 2018

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11.364
Hôm qua : 49.025
Bài viết được quan tâm