• :
  • :

Năm 2022

07 nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020  của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

07 nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Đây là nội dung chính được nêu tại Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi ...
Cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội của Thái Bình liên tục được đầu tư nâng cấp và mở rộng

Cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội của Thái Bình liên tục được đầu tư nâng cấp và mở rộng

Là một trong những nội dung được tổng kết tại Văn bản số 182/BC-SKHĐT ngày 11/5/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa thực hiện báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 ...

Năm 2021

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV

Sáng ngày 11/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo phiên họp trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ...
Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chiều ngày 14/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tới 52 điểm cầu trong cả nước về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. Dự hội nghị có đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó ...
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.554
Hôm qua : 6.217
Bài viết được quan tâm