• :
  • :
mic

Năm 2019

Sau 21h, Công ty tài chính không được đòi nợ khách hàng

Đây là một trong các nội dung của Thông tư số 18/2019/TT-NHNN ngày 04/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Thay đổi cấp Giấy phép và tổ chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 02/12/2019, Ngân hàng Nhà nước  ban hành Thông tư 25/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ...

Kết quả hoạt động ngành Ngân hàng Thái Bình năm 2019

Năm 2019, hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn phát triển cơ bản ổn định, vốn huy động tăng trưởng khá, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng. Thông tư áp dụng đối với tổ chức tín dụng (không bao gồm ngân hàng chính sách); tổ chức, cá nhân liên quan đến kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng.
Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH) trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH.
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 182
Hôm qua : 12.755
Bài viết được quan tâm