• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Ngày 22/10/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 16/2019/TT-NHNN quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

 

Ngày 22/10/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 16/2019/TT-NHNN quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tín phiếu NHNN là giấy tờ có giá ngắn hạn do Ngân hàng Nhà nước phát hành để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Tín phiếu NHNN được phát hành cho tổ chức tín dụng có tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam tại NHNN. Thời hạn tín phiếu NHNN do Ngân hàng Nhà nước quyết định và không vượt quá 364 ngày. Tín phiếu NHNN có mệnh giá là 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng và được phát hành với giá bán thấp hơn mệnh giá và được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào ngày tín phiếu NHNN nước đến hạn thanh toán.

Tín phiếu NHNN được phát hành theo 02 phương thức: Đấu thầu hoặc bắt buộc.

Đối với phát hành theo phương thức đấu thầu được thực hiện theo qui định của NHNN về đấu thầu qua nghiệp vụ thị trường mở.

Ở phương thức bắt buộc, căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ và tình hình thực tế, NHNN quyết định phát hành tín phiếu theo phương thức bắt buộc đối với tổ chức tín dụng (TCTD). TCTD phải thực hiện mua tín phiếu này theo quyết định của Thống đốc NHNN. TCTD phải chuyển tiền mua vào tài khoản theo chỉ định của NHNN trong ngày thanh toán tín phiếu NHNN và phải đảm bảo ghi đầy đủ thông tin trên lệnh chuyển tiền theo yêu cầu.

NHNN có thể xem xét mua lại trước hạn tín phiếu theo phương thức bắt buộc. Việc mua lại trước hạn được Thống đốc quyết định.

Trường hợp TCTD không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền mua tín phiếu NHNN theo phương thức bắt buộc, đến cuối ngày thanh toán tín phiếu NHNN, NHNN thực hiện tự động trích tài khoản thanh toán của TCTD tại NHNN cho đến khi thu hồi đủ số tiền mua tín phiếu NHNN và thông báo bằng văn bản cho TCTD biết. Trường hợp tài khoản thanh toán của TCTD không đủ thanh toán số tiền mua tín phiếu NHNN còn thiếu, TCTD phải chịu phạt chậm thanh toán đối với số tiền mua tín phiếu NHNN còn thiếu theo mức lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng. Trong 5 ngày làm việc liền kề tiếp theo kể từ ngày thanh toán, hàng ngày NHNN tự động trích nợ tài khoản thanh toán của tổ chức tín dụng tại NHNN cho đến khi thu hồi đủ số tiền mua tín phiếu còn thiếu và số tiền phạt chậm thanh toán chưa được thanh toán; thu số tiền mua tín phiếu còn thiếu trước, thu số tiền phạt chậm thanh toán sau.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được mua, bán, cầm cố giữa các TCTD. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước từ TCTD.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2019.

Thông tư thay thế Quyết định số 362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08/10/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 24/2014/TT-NHNN ngày 06/9/2014 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Thanh Phương


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11.185
Hôm qua : 11.757
Bài viết được quan tâm