Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID 19, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức trình làng 2 ứng dụng khai báo y tế nhằm chủ động cho công tác phòng dịch. Hai ứng dụng này gồm NCOVI dành cho công dân Việt Nam và Vietnam Health declaration dành cho người nhập cảnh vào Việt Nam.