• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Hội khuyến học tỉnh Thái Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học và sơ kết 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 02/7/2022 tại Hội trường Sở Giáo dục- Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2022 và tập huấn triển khai một số nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, nguyên TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Ủy viên BTV Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình chủ trì Hội nghị.

Sáng ngày 02/7/2022 tại Hội trường Sở Giáo dục- Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2022 và tập huấn triển khai một số nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, nguyên TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Ủy viên BTV Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình chủ trì Hội nghị.

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội KHVN phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội KHVN đã về dự và triển khai một số nội dung trong chương trình tập huấn. Đồng chí Nguyễn Viết Hiển, TUV, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo XD XHHT tỉnh cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo XD XHHT tỉnh đã về dự Hội nghị; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh, các sở, ngành có chương trình phối hợp công tác với Hội Khuyến học tỉnh; trưởng Ban chỉ đạo XD XHHT huyện, thành phố, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thường trực Hội Khuyến học huyện, thành phố và cán bộ phụ trách công tác khuyến học của các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã về dự khá đông đủ.

Về nội dung báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm do Nhà giáo ưu tú Đỗ Đình Trọng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trình bày đã khẳng định: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng do có sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội KHVN (với nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, thiết thực), cùng với sự chủ động tích cực của Ban chỉ đạo XD XHHT và Thường trực các cấp hội trong tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị ở các cấp nhất là cấp cơ sở nên công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo sự ổn định, có nhiều mặt đã thể hiện sự chuyển biến tích cực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (rõ nét nhất là sự phát triển của tổ chức hội, hội viên; chất lượng triển khai và xây dựng các mô hình học tập; công tác xây dựng quỹ và trao học bổng của các địa phương cơ sở). Đồng thời báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế và nguyên nhân mà các cấp hội cần có giải pháp khắc phục để công tác Hội tiếp tục phát triển vững chắc trong thời gian tới.

Về nội dung chương trình tập huấn: TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội KHVN đã làm rõ những nội dung chương trình 387 và Chương trình 677 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời còn làm sâu sắc thêm cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc xây dựng chương trình và các tiêu chí đánh giá, công nhận các mô hình học tập. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh phương châm thu thập minh chứng làm cơ sở xét duyệt công nhận các mô hình học tập cần đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, tích cực áp dụng kỹ thuật số để đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục trong việc cung cấp minh chứng nhằm vừa động viên khích lệ đối tượng phấn đấu, vừa nâng cao chất lượng các mô hình học tập.

Tiến sĩ Bùi Trọng Trâm, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh triển khai kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Thái Bình và kế hoạch số 29/KH-HKH ngày 05/4/2022 của Hội Khuyến học tỉnh về thực hiện Chương trình 387. Trong triển khai đồng chí đã chú trọng làm rõ những mục tiêu cần đạt được trong xây dựng XHHT và xây dựng các mô hình học tập trong từng giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030, đặc biệt nhấn mạnh những nhiệm vụ giải pháp mà Hội Khuyến học các cấp cần triển khai thực hiện đã được đề cập trong 2 văn bản nêu trên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục- đào tạo để triển khai thực hiện Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ GD-ĐT “Quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập” và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan được chỉ đạo trong Kế hoạch số 186/KH-UBND, Kế hoạch số 29/KH-HKH và kế hoạch của Hội Khuyến học tỉnh thực hiện Chương trình 677 (sẽ ban hành trong thời gian tới sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu tại Hội nghị này).

Đồng chí Vũ Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 và giới thiệu Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khuyến học Việt Nam khóa VI. Trong triển khai Nghị quyết Đại hội đồng chí đã tập trung nhấn mạnh 10 nhiệm vụ cơ bản mà các cấp hội cần tích cực triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2026 đã được Trung ương Hội KHVN xác định trong Kế hoạch số 53/KH-KHVN ngày 18/2/2022 (kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội KHVN). Nhất là 4 nội dung của nhiệm vụ thứ 5 (về công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp). Đồng thời, đồng chí yêu cầu Thường trực các cấp hội nghiên cứu kỹ để triển khai thực hiện chính xác Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khuyến học Việt Nam khóa VI trong quá trình quản lý và điều hành công tác Hội ở các cấp.

Kết luận Hội nghị đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập mà các cấp Hội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí khẳng định: Tuy còn gặp nhiều khó nhưng các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch 6 tháng đầu năm của các cấp hội đều hoàn thành khá toàn diện, nhiều lĩnh vực trong công tác Hội có chuyển biến tích cực. Phong trào xây dựng các mô hình học tập tiếp tục được tổ chức thực hiện sôi nổi trên mọi địa bàn nhằm nhân rộng và nâng cao chất lượng từng mô hình; công tác tuyên truyền, công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới; công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học ở một số địa phương, cơ sở có nhiều sáng tạo nên vẫn đạt được hiệu quả cao; công tác quản lý điều hành của các cấp hội vẫn giữ vững nề nếp và có chuyển động tích cực trong ứng dụng công nghệ số…đồng chí cũng nhấn mạnh một số nguyên nhân đạt được những kết quả khá toàn diện của công tác hội trong 6 tháng đầu năm: trước hết có sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp; sự tích cực chủ động trong công tác tham mưu của Thường trực các cấp hội với cấp ủy, chính quyền đồng thời làm tốt vai trò nòng cốt trong liên hệ phối hợp với các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể để vận động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Đặc biệt đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ, hội viên của tổ chức khuyến học các cấp (nhất là cấp Hội cơ sở). Bên cạnh những kết quả đạt được đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế mà các cấp hội cần tập trung khắc phục trong thời gian tới: Phong trào và chất lượng của các mô hình học tập ở một số nơi hiệu quả chưa cao, chưa đồng đều; công tác tham mưu của một số cấp Hội cơ sở với cấp ủy, chính quyền còn chưa chủ động, hiệu quả thấp; công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể còn hạn chế; công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học ở một số địa phương, cơ sở còn gặp nhiều khó khăn.

Về chỉ đạo nhiệm vụ công tác khuyến học trong 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới đồng chí đã chỉ rõ 9 nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp hội cần chủ động triển khai thực hiện, trong đó đồng chí đặc biệt nhấn mạnh việc tập trung cao độ của Thường trực các cấp hội trong triển khai 10 nhiệm vụ giải pháp cơ bản thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội KHVN; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả Chương trình 387, Chương trình 677 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn nữa thực hiện Kết luận 49 của Ban Bí thư (khóa XII) và Quyết định 489 ngày 8/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ…

Về một số nhiệm vụ trước mắt đồng chí yêu cầu Thường trực Hội Khuyến học các cấp, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nghiên cứu kỹ các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là các văn bản đã được triển khai tại Hội nghị tập huấn. Trên cơ sở đó rà soát và bổ sung vào chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội khuyến học các cấp và các chương trình, kế hoạch công tác của cấp Hội. Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong chương trình công tác năm 2022


Tác giả: Hội Khuyến học tỉnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Năm 2021

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.325
Hôm qua : 11.271
Bài viết được quan tâm