• :
  • :

Năm 2020

107 thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính

107 thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính

Sáng ngày 17/2, tại Trường Đại học Thái Bình, Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính tỉnh tổ chức vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính.
198 thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính năm 2019

198 thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính năm 2019

Sáng ngày 11/1, tại Trường Đại học Thái Bình, Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính tỉnh năm 2019 tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính.

Năm 2019

Kế hoạch 208-KH/TU của Tỉnh ủy Thái Bình về tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng

Kế hoạch 208-KH/TU của Tỉnh ủy Thái Bình về tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng

 Kế hoạch 208-KH/TU của Tỉnh ủy Thái Bình về tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019.
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.117
Hôm qua : 8.779
Bài viết được quan tâm