• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

06 nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nhằm tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách, pháp luật về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (Nghị định số 116/2021/NĐ-CP); cụ thể hóa trách nhiệm của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện công tác cai nghiện, quản lý, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Nhằm tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách, pháp luật về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (Nghị định số 116/2021/NĐ-CP); cụ thể hóa trách nhiệm của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện công tác cai nghiện, quản lý, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Các nội dung triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP bao gồm:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 116/2021/NĐ-CP cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động làm việc trong công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên.

2. Đánh giá, thống kê, dự báo số lượng người nghiện ma túy, nhu cầu thực tiễn của công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn, xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, ngân sách theo quy định của pháp luật để tổ chức, triển khai công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện và sau cai nghiện ma túy.

3. Rà soát thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực của cơ sở cai nghiện ma túy công lập; đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP để xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện các dự án, phương án bổ sung nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị cai nghiện bắt buộc cho người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện; tuyển dụng, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của cơ sở cai nghiện ma túy công lập bảo đảm đủ điều kiện hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở theo quy định; hướng dẫn việc cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP:

5. Tổ chức công tác cai nghiện ma túy bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP:

6. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy bảo đảm phù hợp với Nghị định số 116/2021/NĐ-CP. Nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy; chính sách, chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người kiêm nhiệm làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập và ở cộng đồng; chính sách, chế độ hỗ trợ người tự nguyện cai nghiện, chế độ đối với người cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; chính sách, chế độ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện ma túy tuỳ theo điều kiện thực tế của tỉnh và phù hợp với quy định Luật Phòng, chống ma túy, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.

Tại Kế hoạch, Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022 và hàng năm, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị mình.  


Tác giả: Vũ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Năm 2021

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.270
Hôm qua : 6.144
Bài viết được quan tâm