• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Triển khai phòng chống tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục

Ngày 11/12/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 1567/KH-BGDĐT về triển khai thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 11/12/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 1567/KH-BGDĐT về triển khai thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, phòng, chống tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người, tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục, góp phần giữ vững kỉ cương pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn để xây dựng và phát triển đất nước; từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người, tệ nạn xã hội trong trường học.

Theo đó, kế hoạch đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Ngành Giáo dục các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 1957, Công văn số 1676 của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện các chiến lược, dự án, đề án phòng, chống tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người.

Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử lành mạnh cho đội ngũ nhà giáo, người học tại các cơ sở giáo dục; xây dựng chương trình tuyên truyền chuyên biệt cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện, nhân rộng và động viên những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phòng, HIV/AIDS, ma túy, phòng, chống tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người, tệ nạn xã hội .

Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, phòng ngừa cho đội ngũ nhà giáo, người học, cha mẹ người học; xác định đây là giải pháp chiến lược, lâu dài, trong đó coi trọng phòng ngừa ngay từ gia đình, cơ sở giáo dục, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai công tác phòng, chống ma túy theo khả năng, điều kiện của Ngành, địa phương, cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn.

Phát động phong trào các nhà trường tham gia phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, phòng, chống tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người, tệ nạn xã hội. Thường xuyên cập nhật, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến thông tin cho các thành viên trong cơ sở giáo dục về nguy cơ, tác hại, hậu quả của HIV/AIDS, ma túy, tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người, tệ nạn xã hội; đặc biệt là phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm.

Phối hợp liên ngành, tập trung nguồn lực cho công tác dự phòng, can thiệp sớm đối với các đối tượng có nguy cơ, dấu hiệu liên quan đến ma túy, tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người, tệ nạn xã hội. Đồng thời phối hợp chặt chẽ, hiệu quả vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, nhất là lực lượng Công an nhân dân để hỗ trợ cơ sở giáo dục trong công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người, tệ nạn xã hội.

Tăng cường phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan biên soạn, thẩm định các tài liệu giáo dục, tuyên truyền nhà giáo, người học, cha mẹ người học và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người, tệ nạn xã hội.

Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; kịp thời nắm bắt thông tin, phát hiện sớm mâu thuẫn để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường và các vi phạm pháp luật, tội phạm trong học sinh, sinh viên.

Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác quản lý học sinh, sinh viên, không để học sinh, sinh viên tham gia các tệ nạn xã hội, tội phạm và các vi phạm pháp luật; đưa chương trình giáo dục phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tích hợp vào các môn học và thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Đẩy mạnh công tác khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị triển khai tốt công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người, tệ nạn xã hội trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, tọa đàm, sinh hoạt Đoàn, Đội, qua Website, Blog, diễn đàn, phát thanh nội bộ của nhà trường…

Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người, tệ nạn xã hội cho học sinh, sinh viên thông qua Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên đầu năm học, khóa học, qua tọa đàm, sinh hoạt Đoàn, Hội, Website, Blog, diễn đàn, phát thanh nội bộ của nhà trường…; Blogs, hình ảnh, video clip, các hoạt động văn hóa, văn nghệ…; thiết lập các kênh tố giác qua môi trường mạng, mạng xã hội.


Tác giả: Trần Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2020

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20.929
Hôm qua : 22.209
Bài viết được quan tâm