• :
  • :
mic

Năm 2022

Năm 2021

Năm 2021, cơ quan hành chính các cấp của tỉnh đã tiếp 5.297 lượt đoàn, với 8.165 lượt người được tiếp

Năm 2021, cơ quan hành chính các cấp của tỉnh đã tiếp 5.297 lượt đoàn, với 8.165 lượt người được tiếp

Trong năm 2021, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được Thủ trưởng các cấp, các ngành xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng nên đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Năm 2021, cơ quan hành chính các cấp của tỉnh đã tiếp 5.297 lượt ...
Năm 2021 toàn ngành thanh tra đã thực hiện 52 cuộc thanh tra hành chính và 286 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.284 đơn vị

Năm 2021 toàn ngành thanh tra đã thực hiện 52 cuộc thanh tra hành chính và 286 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.284 đơn vị

Trong năm 2021, việc chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra của tỉnh Thái Bình đã bám sát hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; thực hiện tốt việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Cơ quan thanh tra các cấp đã hoàn thành đúng tiến độ 100% kế ...
Giai đoạn 2016-2019, tỉnh Thái Bình đã thực hiện tốt công tác phát hiện, xử lý tham nhũng

Giai đoạn 2016-2019, tỉnh Thái Bình đã thực hiện tốt công tác phát hiện, xử lý tham nhũng

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng; Kế hoạch thanh tra; yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thiết lập đường dây nóng để tiếp thu, xử lý những thông tin về vấn đề có ...

Năm 2020

Giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo đông người

Giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo đông người

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ tăng cường theo dõi, đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ việc công dân tập trung khiếu kiện ở Trung ương.
6 tháng đầu năm 2020: Giải quyết hơn 68% đơn khiếu nại, tố cáo

6 tháng đầu năm 2020: Giải quyết hơn 68% đơn khiếu nại, tố cáo

6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh tiếp nhận 1.467 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 88 lượt so với cùng kỳ. Nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng; chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng hoạt động ...
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.875
Hôm qua : 10.480
Bài viết được quan tâm