• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

04 nội dung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Thái Bình năm 2021

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh theo quy định tại “Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021” của Thanh tra Chính phủ. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa; phát hiện và xử lý tham nhũng.

Các nội dung đánh giá bao gồm: việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN; việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng; việc thu hồi tài sản tham nhũng. Thời kỳ đánh giá từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/12/2021.

Để triển khai tổ chức thực hiện, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp tài liệu chứng minh và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện việc đánh giá gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời tổng hợp đầy đủ các văn bản gốc làm tài liệu chứng minh, lưu tại cơ quan, đơn vị để cung cấp cho Tổ công tác và Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, chấm điểm.

Uỷ ban nhân tỉnh cũng giao Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác và Bộ phận giúp việc đánh giá công tác PCTN năm 2021; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; là đầu mối tiếp nhận các tài liệu để phục vụ việc đánh giá và phối hợp, liên lạc, trao đổi với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ.

Kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2021 của các cơ quan, địa phương, đơn vị là cơ sở để đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2021 và bình xét thi đua khen thưởng năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị.


Tác giả: Vũ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Năm 2021

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.020
Hôm qua : 11.635
Bài viết được quan tâm