• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Các cơ quan, đơn vị phải xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của đơn vị, địa phương

Đây là một trong các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 vừa ban hành.

Đây là một trong các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 vừa ban hành.

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Đồng thời xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, liêm chính, kỷ cương; lành mạnh hoá các quan hệ xã hội thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng; củng cố lòng tin của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 gồm:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng,tiêu cực; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm túc các tổ chức, cá nhân vi phạm, các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc phòng, chng tham nhũng.

2. Tập truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước  về phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, cần thực hiện các hình thức tuyên truyền trên báo, đài, trang thông tin điện tử, in ấn, phát hành tài liệu, tổ chức hội nghị,...; các đơn vị căn cứ điều kiện, tình hình cụ thể để lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp; chú ý việc sáng tạo trong công tác tuyền truyền nhằm nâng cao tác dụng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

3. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng gồm: thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; thực hiện việc kiểm soát xung đột lợi ích; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán...

4. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng gồmgồm: công tác tự kiểm tra nội bộ; công tác thanh tra gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử.

5. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của đơn vị, địa phương. Nội dung kế hoạch phải bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho một số cơ quan, đơn vị cụ thể như Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Bình...


Tác giả: Vũ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2021

Năm 2020

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.570
Hôm qua : 11.539
Bài viết được quan tâm