• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng tại Thái Bình

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, đơn vị. Các địa phương, đơn vị đã triển khai, thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Mở các hội nghị; qua hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở; tuyên truyền qua hệ thống tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn; tập huấn, xây dựng phóng sự, chuyên trang, chuyên mục trên Đài Phát thanh truyền hình; biên soạn, phát hành tài liệu về phòng chống tham nhũng. Các phương tiện thông tin đại chúng như: Cổng thông tin điện tử, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình; Đài truyền thanh các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tích cực phổ biến các văn bản pháp luật, đưa tin các hoạt động tuyên truyền về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Công ước Liên hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng; Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức...

Năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức 3.958 cuộc tuyên truyền pháp luật, 150 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; phát 373.513 bản tài liệu phổ biến tuyên truyền pháp luật miễn phí, 15.080 tin bài về tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đăng tải, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Năm 2018, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 05/02/2018 về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018; tập trung hướng dẫn các địa phương, đơn vị tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp Quốc hội. Trong năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức 3.019 buổi tuyên truyền pháp luật với 354.426 lượt người tham dự.

Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 12/8/2019 về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng; các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-TW và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Cổng thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải các chủ trương, chính sách của Đảng, văn bản pháp luật mới ban hành và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh duy trì chuyên mục “giới thiệu văn bản pháp luật”, chuyên mục “Hộp thư truyền hình”, chuyên mục “Hỏi đáp về pháp luật” phát sóng hàng ngày trên sóng truyền hình; các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị triển khai, quán triệt, tập huấn thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động thanh tra trách nhiệm, thanh tra việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; ngành giáo dục triển khai việc đưa nội dung giáo dục về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các trường học…; trong năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức 2.730 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với 474.468 lượt người tham dự; phát hành 316.276 tài liệu, tờ rơi; tổ chức 49 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; phát sóng chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên đài truyền thanh xã 35.727 lần; đăng tải và phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng 36.499 tin, bài.

Thông qua việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã làm chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật hiện hành và kịp thời động viên, khuyến khích các cá nhân điển hình trong công tác phòng, chống tham nhũng.


Tác giả: Vũ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2021

Năm 2020

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.052
Hôm qua : 15.296
Bài viết được quan tâm