• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Năm 2021 toàn ngành thanh tra đã thực hiện 52 cuộc thanh tra hành chính và 286 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.284 đơn vị

Trong năm 2021, việc chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra của tỉnh Thái Bình đã bám sát hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; thực hiện tốt việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Cơ quan thanh tra các cấp đã hoàn thành đúng tiến độ 100% kế hoạch thanh tra năm 2021 được phê duyệt; toàn ngành thanh tra đã thực hiện 52 cuộc thanh tra hành chính và 286 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.284 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế 34.489 triệu đồng; quyết định xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 2.473,5 triệu đồng.

Trong năm 2021, việc chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra của tỉnh Thái Bình đã bám sát hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; thực hiện tốt việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Cơ quan thanh tra các cấp đã hoàn thành đúng tiến độ 100% kế hoạch thanh tra năm 2021 được phê duyệt; toàn ngành thanh tra đã thực hiện 52 cuộc thanh tra hành chính và 286 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.284 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế 34.489 triệu đồng; quyết định xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 2.473,5 triệu đồng.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh đã ban hành kết luận 09 cuộc thanh tra, trong đó: 04 cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2020 tại 04 huyện; 04 cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 và 01 cuộc thanh tra đột xuất được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2021. Đang tiến hành 07 cuộc thanh tra, trong đó: 02 cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra tại đơn vị; 05 cuộc thanh tra còn lại trong Kế hoạch thanh tra năm 2021 đang trong giai đoạn kiểm tra, xác minh, theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong tháng 12/2021. Qua thanh tra, đã phát hiện và ban hành quyết định thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 11.324 triệu đồng, đã thu được 3.841,6 triệu đồng.

Công tác xử lý sau thanh tra được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thực hiện Kết luận thanh tra số 1137/KL-TTCP ngày 10/7/2019 của Thanh tra Chính phủ, ngày 06/5/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1088/QĐ-UBND và Quyết định số 1089/QĐ-UBND kiện toàn 02 Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1137/KL-TTCP. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 291/QĐ-TTr ngày 20/5/2021 thành lập Bộ phận giúp việc Tổ công tác theo Quyết định số 1088/QĐ-UBND và các văn bản đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra.

Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 286 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.140 đơn vị, cá nhân. Qua thanh tra, đã phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế 23.034 triệu đồng; quyết định xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 2.473,5 triệu đồng.

Thanh tra các huyện, thành phố đã hoàn thành 08 cuộc thanh tra chuyển tiếp; triển khai 28 cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2021. Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý vi phạm kinh tế 132 triệu đồng.


Tác giả: Quỳnh Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2021

Năm 2020

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.205
Hôm qua : 8.779
Bài viết được quan tâm