• :
  • :
mic

Năm 2021

Quy đổi trình độ tin học, ngoại ngữ và xác định chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021

Quy đổi trình độ tin học, ngoại ngữ và xác định chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021

Công văn số 482/SGDĐT-VP ngày 3/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình về quy đổi trình độ tin học, ngoại ngữ và xác định chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021
Phê duyệt chỉ tiêu, ngành, chuyên ngành ở từng vị trí việc làm cần tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã tỉnh Thái Bình năm 2021

Phê duyệt chỉ tiêu, ngành, chuyên ngành ở từng vị trí việc làm cần tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã tỉnh Thái Bình năm 2021

Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh Thái Bình về phê duyệt chỉ tiêu, ngành, chuyên ngành ở từng vị trí việc làm cần tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã tỉnh Thái Bình năm 2021
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.762
Hôm qua : 24.076
Bài viết được quan tâm