• :
  • :
mic

Năm 2021

Phê duyệt Danh sách thí đăng ký dự tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021

Phê duyệt Danh sách thí đăng ký dự tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021

Ngày 16/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành quyết định số 1986/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách thí đăng ký dự tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021
Tài liệu kiến thức thực tiễn môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021

Tài liệu kiến thức thực tiễn môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021

Tài liệu kiến thức thực tiễn môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021 (ban hành tại Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Danh mục tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021)
Quy đổi trình độ tin học, ngoại ngữ và xác định chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021

Quy đổi trình độ tin học, ngoại ngữ và xác định chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021

Công văn số 482/SGDĐT-VP ngày 3/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình về quy đổi trình độ tin học, ngoại ngữ và xác định chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.411
Hôm qua : 22.879
Bài viết được quan tâm