• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Ban hành kế hoạch chuyển IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

 

Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về Ipv6; Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 25/10/2019 thực hiện  chuyển đổi Ipv4 sang Ipv6 cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

 

Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về Ipv6; Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 25/10/2019 thực hiện  chuyển đổi Ipv4 sang Ipv6 cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

Đó là cơ sở để các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh chủ động, phối hợp với cơ quan có liên quan hoàn thiện và nâng cấp mạng cơ cở hạ tầng, hoàn thiện việc chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị trên toàn bộ mạng Internet toàn tỉnh; Thống nhất nội dung, cách thức triển khai, lộ trình thực hiện việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh.

Hội nghị Truyền thông nâng cao nhận thức và tập huấn, đào tạo cán bộ kỹ thuật quản trị hệ thống công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước về việc chuyển đổi Ipv4 sang Ipv6 (tổ chức ngày 27/11/2019 tại Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình)

Nội dung thực hiện gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 là giai đoạn chuẩn bị: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thuê đơn vị tư vấn xây dựng Đề án chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho tỉnh Thái Bình; trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho tỉnh Thái Bình (quý I, năm 2020); đăng ký, thuê địa chỉ IPv6, IPv4, số hiệu mạng ASN độc lập; quy hoạch địa chỉ IPv6 cho hệ thống dịch vụ, hệ thống quản lý, hệ thống IT nội bộ, … của các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh; mua sắm bổ sung thiết bị, đường truyền cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh đáp ứng yêu cầu triển khai IPv6 trong giai đoạn tiếp theo (quý III, năm 2020). Đồng thời, phối hợp với các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Truyền thông, nâng cao nhận thức; tập huấn, đào tạo cán bộ kỹ thuật quản trị hệ thống CNTT của các cơ quan Nhà nước (quý IV, năm 2019); khảo sát, đánh giá tổng thể hạ tầng mạng lưới, dịch vụ (thiết bị, phần mềm; hạ tầng, hệ thống DNS); lập kế hoạch, phương án tổng thể, chi tiết (quý II, năm 2020).

Giai đoạn 2 là giai đoạn kết nối, thử nghiệm: Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc với ISP yêu cầu đường truyền Internet hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6; kết nối Ipv6 với mạng số liệu chuyên dùng; yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm, ứng dụng giải pháp, thuê ngoài dịch vụ CNTT hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6; thử nghiệm ứng dụng IPv6 tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; Thử nghiệm với các hệ thống mạng LAN và Wifi kết nối Internet sử dụng IPv6 tại Sở Thông tin và Truyền thông; Đánh giá sau thử nghiệm. Thời gian thực hiện là quý IV, năm 2020.

Giai đoạn 3 là giai đoạn chuyển đổi chính thức: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì chuyển đổi Ipv6 cho Trung tâm tích hơp dữ liệu của tỉnh (hệ thống mạng lõi, kết nối Internet; hệ thống DNS; cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Các dịch vụ Internet cơ bản: Phần mềm ứng dụng nội bộ…) (quí I, năm 2021). Phối hợp các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh chuyển đổi Ipv6 kết nối WAN tới các sở, ngành, đơn vị (mở rộng triển khai mạng LAN; thực hiện chuyển đổi hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6 cho mạng kết nối diện rộng (WAN) của tỉnh) (quý II, quý III, năm 2021); chuyển đổi toàn bộ hệ thống IT nội bộ; chuyển đổi các dịch vụ có kết nối Internet còn lại; sẵn sàng triển khai mạng thuần IPv6 (quý IV, năm 2021).

Công tác chuyển đổi Ipv6 trên địa bàn tỉnh cần có sự tích cực và bứt phá hơn nữa ở khối các cơ quan Nhà nước đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra.

Việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 25/10/2019 mang một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; góp phần triển khai tốt Ipv6 tại Việt Nam để hướng tới hoàn thành tổng thể của Kế hoạch hành động quốc gia về Ipv6 với mục tiêu “Internet Việt Nam hoạt động an toàn, tin cậy với Ipv6 kể từ năm 2019”.

Mỹ Hạnh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Năm 2018

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10.630
Hôm qua : 11.209
Bài viết được quan tâm