• :
  • :

Năm 2022

Triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 01/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Văn bản triển khai Kế hoạch trên.

Năm 2021

Những hạt nhân gia đình văn hóa tiêu biểu

Những hạt nhân gia đình văn hóa tiêu biểu

Gần 40 năm gắn bó với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã nghỉ chế độ nhưng ông Nguyễn Kim Môn vẫn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp văn hóa thông qua việc xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu. Đến tổ dân phố số 4, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình), không ai không biết gia đình ông, gia ...
Kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ở Thái Bình

Kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ở Thái Bình

Với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân làm nội dung trọng tâm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục ...

Năm 2020

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ phong trào đến thực tiễn

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ phong trào đến thực tiễn

Sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Phong trào đã góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường sạch, đẹp, an toàn, nâng ...
Quỳnh Phụ xây dựng đời sống văn hóa

Quỳnh Phụ xây dựng đời sống văn hóa

20 năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm thay đổi diện mạo văn hóa ở nông thôn.
Quỳnh Hoa: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Quỳnh Hoa: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp ...

Năm 2019

Năm 2018

Năm 2017

Kết quả xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010 - 2017

Kết quả xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010 - 2017

Theo Báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2010 -2017, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh được lồng ghép và gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới đang diễn ra sôi nổi ở khắp các xã trong tỉnh, đạt được ...
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự ngày đại đoàn kết toàn dân tộc

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự ngày đại đoàn kết toàn dân tộc

Tối ngày 9/11, các đồng chí: Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chúc mừng ngày đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân cụm dân cư tổ 2, 3, 17, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình.
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Hôm qua : 7.899
Bài viết được quan tâm