• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ở Thái Bình

Với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân làm nội dung trọng tâm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân làm nội dung trọng tâm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Năm 2020, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Ngành Văn hóa đã triển khai nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ các ngày lễ lớn của tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền đại hội đảng các cấp và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa được thực hiện tốt; nghệ thuật chuyên nghiệp được quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng; hoạt động văn hóa ở cơ sở được chú trọng. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có tác động toàn diện đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương đặc biệt là phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, qua đó từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Năm 2020, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 29.400 người; hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 53.093 người với kinh phí 79.639 tỷ; hỗ trợ 53.772 người nghèo và cận nghèo với kinh phí 40,307 tỷ đồng. Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp trên 44 tỷ đồng, 231.314 ngày công, hiến 52.963 m2 đất để tham gia xây dựng các công trình công cộng. Các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình với số dư là 2.189,287 tỷ đồng cho 48.770 thành viên; có 370.885 thành viên tham gia các tổ, nhóm tiết kiệm với số dư trên 191.8 tỷ và tạo điều kiện cho 36.980 hội viên phụ nữ vay vốn với số tiền trên 103 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình... góp phần hỗ trợ phát triển đời sống kinh tế gia đình, từng bước nâng cao đời sống của người dân.

Việc xây dựng nếp sống văn hóa cá nhân, gia đình và xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 733/1.501 hương ước, quy ước đã thực hiện sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phong trào thi đua xây dựng thôn, tổ dân phố, khu phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị ngày càng nhận được sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện hương ước, quy ước văn hóa khu dân cư cùng với việc xây dựng, duy trì vai trò của các mô hình quần chúng tự quản an ninh trật tự như mô hình “Thôn, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn - đoàn kết - văn hóa”, “Khu dân cư an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội”, “Dòng họ không có tội phạm, ma túy”, “Thanh niên với pháp luật” “Thắp sáng niềm tin”, “Cổng trường an toàn giao thông”. Cùng với việc thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu các địa phương quan tâm, chú trọng việc xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp; nhiều tổ chức đoàn thể các cấp như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên... tích cực xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình “Đường hoa nông thôn mới”, “Đoạn đường, dòng sông phụ nữ tự quản”, “Chống rác thải nhựa”. Kết quả năm 2020, toàn tỉnh có 1.695/1.797 thôn, tổ dân phố, khu phố đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa, chiếm tỷ lệ 94,3%; 180/241 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 74,7%; 12/19 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, chiếm tỷ lệ 63%; 940/1.444 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 65%.

Trong lĩnh vực thể thao, phong trào thể dục thể thao quần chúng lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.  Hiệu quả hoạt động của phong trào thể dục thể thao ở cơ sở ngày càng được nâng cao về chất lượng và số lượng.

Thời gian tới, tỉnh Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức tốt việc đăng ký, bình xét, thẩm định công nhận các danh hiệu văn hóa, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định. Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng các mô hình gia đình phát triển bền vững; mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; mô hình Nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu; mô hình “Gia đình phát triển bền vững” trên địa bàn tỉnh.


Tác giả: Trần Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2021

Năm 2020

Năm 2019

Năm 2018

Năm 2017

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.499
Hôm qua : 6.271
Bài viết được quan tâm