• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình và chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Trên 70% trở lên thanh niên khu vực nông thôn được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; trên 95% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình, đó là những mục tiêu mà UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 9/12/2016 về việc Thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Hội Phụ nữ xã An Vũ (Quỳnh Phụ) tổ chức tiết kiệm tiền để giúp đỡ cán bộ, hội viên.

Việc thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình và Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 nhằm cung cấp cho các thành viên trong gia đình những kiến thức về đời sống gia đình, chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình, đặc biệt là đối với gia đình trẻ, gia đình độ tuổi trung niên, gia đình có người cao tuổi, các mối quan hệ trong gia đình;

Mục tiêu giáo dục đời sống gia đình phấn đấu đến năm 2020, có 90% trở lên hộ gia đình được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình; 80% trở lên học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên các cơ sở giáo dục tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; trên 70% trở lên thanh niên khu vực nông thôn được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; trên 80% công nhân lao động tại các khu công nghiệp được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; 100% cán bộ, chiến sĩ độ tuổi thanh niên trong lực lượng vũ trang được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; 80% trở lên đơn vị, tổ chức cấp cơ sở của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ và Công đoàn có tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình cho đoàn viên, hội viên và 85% trở lên số hộ gia đình thực hiện các hoạt động thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt.

 Mục tiêu  phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020, có trên 95% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình; trên 90% số cán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình cấp tỉnh, huyện, xã được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình; trên 90% số lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình; 100% cơ quan cấp tỉnh có liên quan đến hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và 100% các huyện, thành phố có tuyên truyền viên về phòng, chống bạo lực gia đình; 95% số nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ an toàn cho nạn nhân; 95% số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động về phòng ngừa, giáo dục, chuyển đổi hành vi; 90% trở lên số xã, phường, thị trấn nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông.Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác giáo dục đời sống gia đình. Cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình vào những thời điểm phù hợp ưu tiên đến học sinh, sinh viên trong các trường học, nam, nữ thanh niên trong độ tuổi kết hôn, công nhân trong khu công nghiệp, chiến sĩ độ tuổi thanh niên trong lực lượng vũ trang nhân dân và các thành viên tổ chức chính trị - xã hội. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác gia đình. Xây dựng mạng lưới và phát huy vai trò cộng tác viên, tình nguyện viên phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng, gia đình, người dân tham gia công tác giáo dục đời sống gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Hướng dẫn các sở, ngành và địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục đời sống gia đình; Lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình trong hoạt động của phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho học sinh, sinh viên; Triển khai hướng dẫn, tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, hôn nhân gia đình...

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông đại chúng trong tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động giáo dục đời sống gia đình.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành thị xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời chỉ đạo việc lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở, trung tâm giáo dục văn hóa thực hiện có hiệu quả.

Xem chi tiết tại đây


Tác giả: Thu Hương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2016

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.900
Hôm qua : 6.217
Bài viết được quan tâm