• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Xây dựng Chính phủ điện tử là một điểm sáng nổi bật trong nhiệm kỳ Chính phủ vừa qua

Đó là một trong những kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử để sơ kết 02 năm triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020 vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo ngày 24/3/2020.

Đó là một trong những kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử để sơ kết 02 năm triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020 vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo ngày 24/3/2020.

Theo đó, sau khi nghe Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP, tham luận của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và đại diện một số doanh nghiệp mạnh về công nghệ thông tin, ý kiến phát biểu của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc kết luận như sau:

Biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã tâm huyết, tích cực, chung sức, đồng lòng đóng góp cho thành công trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong thời gian qua.

Sau 02 năm triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, khung khổ pháp lý cho phát triển Chính phủ điện tử đã cơ bản được hình thành tương đối đầy đủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo nền tảng pháp lý cho các hoạt động cốt lõi nhất của Chính phủ điện tử. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên quy mô toàn quốc đã được phát triển và hình thành theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử. Bên cạnh đó, một số cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia đã được xây dựng và phát huy cao hiệu quả như các cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, y tế, giáo dục, hộ tịch, đặc biệt là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được khai trương ngày 25/02/2021, đánh dấu mốc song đặt nền tảng hình thành công dân số trên cơ sở đổi mới tổ chức, quản lý, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư chính xác, thống nhất hiện đại, là cú hích giảm giấy tờ thủ tục hành chính đáng kể. Các, bộ, ngành, địa phương đã có Trung tâm điều hfnh và giám sát an toàn, an ninh và kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia để tạo thành hệ thống giám sát toàn diện an toàn không gian mạng quốc gia.

Các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao được phát triển để phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt khoảng 31%, một số bộ, ngành, địa phương đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tueyens đủ điều kiện lên mức độ 4. Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng đã phát huy hiệu quả rõ rệt, ngày càng tích hợp nhiều dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính với hơn 2.800 dịch vụ đã được tích hợp, cung cấp. Việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đã trở thành nề nếp giúp tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí hành chính. Theo Báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử năm 2020 của Liên Hợp quốc, xếp hạng chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 3 bậc so với năm 2016.

Việc triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã được khởi động và đạt được một số kết quả bước đầu, trên 50% các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng và bắt đầu triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về chuyển đổi số. Đã có khoảng 40 nền tảng make in Việt Nam được ra mắt.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, việc xây dựng Chính phủ điện tử thời gian qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần được đẩy mạnh khắc phục trong thời gian tới.

Để phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số giai đoạn tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về thể chế, chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trình Chính phủ xem xét, ban hành. Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử; dự thảo Chiến lược phát triển Chính phru điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tập trung nguồn lực nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, mức độ 4 và tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Về triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ Công an triển khai hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo đến tháng 7/2020 hoàn thành kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia.

Về triển khai các nền tảng Chính phủ điện tử: Các bộ, ngành, địa phương sử dụng, khai thác hiệu quả các dịch vụ cung cấp trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; chủ động kết nối, chia sẻ, cung cấp dữ liệu của mình cho các cơ quan khác; 100% các bộ, ngành, địa phương hoàn thành xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và đề xuất phương án bảo đảm an toàn thông tin.

Về việc triển khai chuyển đổi số: Các bộ, ngành, địa phương hoàn thành xây dựng, triển khai ngay các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số cho giai đoạn mới; tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý, đẩy mạnh triển khai công nghệ thông tin và viễn thông phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số.


Tác giả: Thanh Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13.370
Hôm qua : 41.234
Tin liên quan

Năm 2021

Năm 2020

Bài viết được quan tâm