• :
  • :
mic

Năm 2019

Thông báo kết quả phúc khảo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non công lập tỉnh Thái Bình

Thông báo số 700/HĐX-TB của Hội đồng xét thăng hạng chức năng nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập tỉnh Thái Bình về kết quả phúc khảo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non công lập tỉnh Thái Bình

Kết quả phúc khảo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên tiểu học công lập tỉnh Thái Bình

Thông báo số 701/HĐX-TB ngày 22/8/2019 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập tỉnh Thái Bình về kết quả phúc khảo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên tiểu học công lập tỉnh Thái Bình.

Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên Trung học phổ thông công lập tỉnh Thái Bình

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập tỉnh Thái Bình ban hành Thông báo số 176/HĐX-TB về kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên THPT công lập tỉnh Thái Bình
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.557
Hôm qua : 15.053
Bài viết được quan tâm